tisdag 23 november 2010

Utvärdering av retrogolfbloggens första undersökning

Femton läsare svarade på frågorna som gäller om och i vilken utsträckning de spelar med retroklubbor. Av dessa svarade majoriteten att de gör så ibland. En svarade att han så gott som alltid använder sådan utrustning. Jag vet att det  var en han eftersom det var mitt eget svar. Övriga svarsalternativ fick två träffar vardera.


Det är, med andra ord, statistiskt säkerställt att en förkrossande majoritet av landets golfare (eller i vart fall av bloggens läsare) i någon utsträckning ägnar sig åt retrogolf. Av den minoritet som inte redan spelar retro är hälften nyfikna på att börja. Det ser faktiskt bättre ut än vad jag trodde. Mycket bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar