tisdag 2 november 2010

Ben Hogan´s Five Lessons. The Modern Fundamentals of Golf.Eftersom tryckkonsten och golfen är, på ett ungefär och såvitt man vet, jämngamla så har i alla tider kända golfare stått som upphovsmän till instruktionsböcker. Det hela har stundom antagit rent parodiska proportioner och en författare som använt sig av detta är P. G. Wodehouse som, i åtminstone någon av sina många humoristiska golfnoveller gör en poäng av företeelsen.

Mycket av det som tryckts och skrivits är naturligtvis gammalt vin i nya läglar men en bok intar en absolut särställning, nämligen den som bär titeln "Five Lessons. The Modern Fundmentals of Golf" och som är en samproduktion mellan tre storheter: Den genom tiderna främste ballstrikern, Ben Hogan, USA.s främste golfskribent Herbert Warren Wind och den suveräne illustratören Anthony Ravielli.Det som kom att bli den genom tiderna bäst säljande boken om golfsvingen började som en artikelserie i Sports Illustrated och den första av de fem artiklarna publicerades i mars 1957. Det är den bästa, den förmodligen mest lästa och absolut den mest missförstådda av alla de hundratals böcker som publicerats i ämnet. Många av dagens golfare, även på tournivå, har inte bara läst den utan läser den om och om igen. Just detta är bokens storhet; att man med åren får an allt bättre förståelse för vad Hogan sökt förmedla. Förmodligen så finns allt som är värt att veta om svingen inom bokens pärmar men det tar år, eller snarare decennier, av träning och läsning för att ens komma i närheten av den insikt som Hogan hade uppnått.

Har man bara en bok i sitt golfbibliotek så bör den boken vara Five Lessons. Det räcker långt. Och länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar