VintergolfVAD ÄR VINTERGOLF?Vintergolf är, helt enkelt, golf som spelas på vintern. Under gynnsamma förhållanden, dvs snöfritt, plusgrader och öppna greener, är det vanlig golf. Oftare handlar det dock om spel under förhållanden som de flesta golfare antagligen skakar på huvudet åt. Åtminstone tills de själva prövat.


Gissningsvis så har det spelats vintergolf här i landet i stort sett lika länge som det spelats golf överhuvudtaget. Det senaste decenniet har företeelsen spritt sig och det har på olika håll dragits igång "vintertourer". Bro-Bålstas vintertour är, som snart är inne på sin nittonde säsong, är förmodligen den mest etablerade och dess regler för vinterspel har (mer eller mindre) kopierats av andra (såsom Roslagens GK:s vintertour och SC Frozen).

Vad som i regelhänseende främst avviker från de vanliga reglerna är att man inte alltid måste (eller ens kan) spela bollen som den ligger och banan som den är utan medges olika typer av lägesförbättring, peggning eller att används sk slagmatta, att man inte behöver plikta slag och distans för förlorad boll om man träffat (vad som på sommaren skulle ha varit) fairway men inte kan hitta sin boll i snön samt att man inte alltid behöver håla ut (eftersom det är omöjligt när hålkoppen är full av is eller begravd under halvmeterdjup snö). Eftersom vintergolf inte är "riktig golf" och alltså inte styrs av något förbund så spretar de regler som finns och deras tillämpning en hel del. Ungefär som det var i golfens barndom då de olika klubbarna hade sina.egna regler.

Jag slog in sökordet vintergolf på google och fick 14.800 träffar. Du som är intresserad kan kolla BrollstasFlens eller Hässelbys hemsidor. I Skåne och på Gotland har det alltid spelats året om men förmodligen vanlig golf snarare än vintergolf.


Roslagens GK:s vintertour

OBS! ROS GK:S VINTERTOUR 2012/13 STARTAR LÖRDAGEN DEN 3 NOVEMBER! OBS!


NÅGRA VINTERGOLFTIPS

En av utmaningarna med vId vintergolf är att de förhållanden under vilka man spelar varierar ännu mer än vad de annars gör. Ibland är det barmark och blött och mjukt i backen, ibland är det barmark och stenfruset. En annan gång är det en decimeter nysnö, nästa gång skare, en tredje knädjup snö osv etc. I viss mån kompenseras det varierande underlaget av att man vanligen använder peg eller slagmatta.


I djup snö är den kanske största svårigheten att man sällan står bra. Man bryr sig inte om att gräva en tillräckligt stor grop för att kunna placera såväl bollen som fötterna på snöfri mark. Se det som nyttig träning. Annars tränar man alldeles ofta från perfekta lägen eller kanske till och med från en rangematta.

Hur man ska klä sig beror mycket på hur frusen man är och vad man gillar. Ofta behöver man inte bylsa på sig så mycket som man skulle kunna tro. Snöpulsning är ansträngande och gör att man alstrar betydligt mer värme än under en vanlig promenad. Viktigast är att hålla fötter, händer och huvud varma. Ett par rejäla vantar (som man tar av sig när mans ska slå) är ingen dum idé. Riktiga spikar (vassa stålspikar) eller broddar under skorna är nödvändigt om man ska kunna slå från isigt underlag utan att riskera armar och ben eller värre.

Vita bollar är naturligtvis värdelösa när det är snö ute. Gula bollar är inte mycket bättre. Röda bollar fungerar OK men inte heller dem ser man med blotta ögat annat än om de ligger ovanpå snön. Är det mycket snö gäller det att hitta nedlslagsmärket (eller ingångshålet). Detta kräver att man noga följer bollens flykt med blicken. Jag har under sådana förhållanden ofta spelat med svarta bollar (vanliga bollar som jag svärtat med en tuschpenna) och de är lättare att se mot snön än vad röda bollar är.

Vagn kan man glömma när det är snö på marken. Bärbag är vad som gäller och ju lättare desto bättre. Normalt använder jag sk pencilbags men när jag spelar i snö föredrar jag en standbag för att slippa få snö i själva bagen. Max ett halvset (sju klubbor) är ofta föreskrivet i ”vinterreglerna” och ofta klarar man sig bra med färre klubbor än så. Putter har man sällan någon användning för. Att man normalt får pegga upp bollen gör att drivern kan användas flitigare än under vanligt golfspel, dvs även för långa transportslag. I övrigt behöver man en klubba för kortare transportslag, en kort järnklubba för inspel och kanske en wedge. Är det mer än någon decimeter snö så är en lavinspade (ni vet, den där klassiska delbara med blad i aluminium och rött träskaft) bra att ha i bagen.