lördag 13 november 2010

Retrogolfarens moraliska övertag

Utrustningsindustrin försöker främja försäljningen av de produkter de översvämmar marknaden med genom argument som handlar om att de moderna klubborna är lättare att slå med och/eller att de ger längre slag än vad riktiga golfklubbor gör. I viss mån är dessa påståenden, även om de i reklamen ofta är groteskt överdrivna, sanna. Viktigare än själlösa tekniska data och siffror är emellertid hur utrustningen påverkar spelaren psykiskt. Golfspelet är ju, som någon av de stora tänkarna uttryckt saken, till 90 % mentalt och till 10 % mentalt. Ibland görs gällande att det viktigaste avståndet i golfen är det mellan spelarens öron men själv anser jag att det handlar mer om hjärta än om hjärna. 

För att, på ett lättfattligt sätt, illustrera hur valet av utrustning påverkar en golfares självkänsla och  kampmoral - och därmed, i slutänden, hans spelstyrka - genomförde jag och några kamrater tidigare under hösten ett försök. Jag vill betona att personerna på bilderna nedan medverkat helt frivilligt och att de båda är hängivna retrogolfare och inte heller i övrigt har några kända mer allvarliga karaktärsdefekter.

Bild 1. Spelare A med en modern driver försedd med ett löjligt långt och lätt grafitskaft och ett groteskt stort huvud gjort av titan. Notera det lätt nervösa leeendet och den något nedslagna blicken men framförallt det uttalat defensiva kroppsspråket med armarna korsade över bröstet och hur han, närmast övertydligt, försöker gömma sin fula klubba. Det här är bilden av en golfare som skäms och som inte känner tillförsikt inför utslaget.

Bild 2. Den här spelaren, spelare B, har just tagit headcovern av en  välvårdad MacGregor persimmondriver. Hans kroppshållning utstrålar stolthet och självförtroende. Notera hur han håller fram sitt vackra vapen och det belåtna ansiktsuttrycket. Han bokstavligen skiner ikapp med sin klubba. Det här är bilden av en harmonisk golfare i total balans. En livsfarlig motspelare!

 
Bild 3. Här har vi spelare A igen, men notera vilken skillnad jämfört med när vi senast såg honom! Med sin trygga Top-Flite persimmondriver  har han ögonblicket innan bilden togs kluvit fairway på mitten och han ska alldeles strax, rak i ryggen och med högburet huvud, ge sig ut på en lång och angenäm promenad. Den i avläsning av kroppspråkets mer subtila nyanser tränade iakktagaren kan skönja en antydan till en segergest. Ett byte av klubba - från den fåniga titandrivern till en klassisk stålskaftad persimmondriver - har gjort spelare A till en lycklig golfare! Notera också hur, i bakgrunden, en spelare med modern klubba gör sitt bästa för att göra sig osynlig.

Bilderna talar mer eller mindre för sig själva och jag har egentligen inget att tillägga utöver bildtexterna. Försöket, som genomfördes på ett strikt vetenskapligt vis och med riktiga golfare som spelade på en riktig golfbana snarare än med robotar och sk launch monitors, demonstrerar på ett närmast övertydligt sätt fördelarna med en riktig utrustning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar