onsdag 20 oktober 2010

Vad är traditionell utformning?

1908 hade, tydligen, någonting hänt som regelmakarna i R&A tyckte att det fanns anledning att ingripa mot. Exakt vad vet jag inte (fast det ska jag ta reda på) men uppenbarligen så tyckte man att det fanns anledning att strama upp det där med hur utrustningen utvecklades.  

I de regler som trädde i kraft den 1 januari 1909 fanns ett stycke som särskilt tog sikte på hur klubborna skulle vara beskaffade. Den regeln, som gick ut på att klubbor inte får väsentligt avvika från vad som är traditionell och godtagen utformning, har mer eller mindre oförändrad hängt med sedan dess, dvs i bra precis ett sekel. I den nu gällande regelboken kan man således läsa att "the club must not be substantially different from the traditional and customary form and make" vilket väl betyder bra precis detsamma som uttrycktes i 1908 års text (som återges nedan).

FORM AND MAKE OF GOLF CLUBS
The Rules of Golf Committee intimates that it will not sanction any substantial departure from the traditional and accepted form and make of golf clubs, which in its opinion, consist of a plain shaft and a head which does not contain any mechanical contrivance, such as springs.

1908 hade klubborna skaft av trä. Träklubborna hade även huvuden av trä. Järnklubborna var (hand-)smidda blad. Det är inte utan att man undrar över hur det, trots att sedan dess en regel som föreskriver att klubborna måste vara av traditionell och godtagen (eller sedvanlig) utformning funnits, de kan ha förändrats så radikalt. Eller så blir saker traditionella och sedvanliga ovanligt snabbt i golfsammanhang. Ungefär lika snabbt som tillverkarna hinner lansera nya modellar.

Varför man bryr sig om att ha kvar en regel som inte, i vart fall inte i någon begriplig mening, upprätthålls är en annan fråga. Det ska bli intressant att se vad som är traditionellt om några år. Förmodligen något ingen ens har sett nu eller tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar