måndag 17 januari 2011

Ska golf bli som fotboll?

En (relativt) ny företeelse inom golfen är att spelare ibland, sedan TV-tittare uppmärksammat och rapporterat en regelöverträdelse, diskvalificeras för att ha signerat en felaktig score. Nu senast var det Camillo Villegas som råkade ut för detta. Regelbrottet var i och för sig solklart och det enda märkliga med saken var att varken han själv eller hans markör, tydligen, inte insåg att han ådragit sig plikt när han (möjligen i vredesmod) med klubban slog iväg sin torva samtidigt som bollen, efter en misslyckad chip mot en upphöjd green, kom rullande tillbaka mot samma torva.


Nu tycker många golfskribenter (och andra) synd om Villegas och röster höjs för att den regel som innebär diskvalifikation om man signerat en för låg score ska ändras så att istället scoren justeras i efterhand, eventuellt med ytterligare pliktslag. Många verkar tycka att det är stötande att regelbrott som uppmärksammas av åskådare (särskilt om de följer tävlingen via TV) ska leda till sanktioner överhuvudtaget. Ett argument som framförs är att detta är orättvist eftersom det i högre grad drabbar de spelare som är kända och/eller ligger bra till i tävlingen eftersom det är dessa som syns mest i rutan.


Visst är TV-sändningarna brutalt avslöjande. Själv tappade jag mer eller mindre intresset för fuskboll fotboll i samband med sändningarna från VM i Sydafrika. Det finns ju ingen som helst moral i den sporten utan det filmas och fuskas hej vilt och den som kommer undan blir hjälte, i vart fall om, filmningen leder till en felaktigt dömd straffspark eller en medveten hands som domaren inte uppmärksammar förpassar bollen i mål. 


I golf är fusk anatema och så bör det förbli. Lika självklart är att spelaren får stå sitt kast även om han inte själv är medveten om att han begått en regelöverträdelse.Tar man bort regeln om diskvalifikation för signerande av en för låg score så göra man det legitimt att inte känna till spelets regler. Vidare så öppnar man dörren för det tänkesätt som tycks prägla fotboll (och många andra sporter), att det är OK att bryta mot reglerna så länge man inte åker dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar