lördag 1 januari 2011

Golf för nybörjare


Golf för nybörjare utkom, på Bonniers förlag, 1979. Överst på såväl omslag sonm försättsblad står namnet Harry Karlsson Fakt men anges, förbryllande nog, längre ner att boken är "skriven och ritad av Abbe och Rit-Ola". På omslagets baksida presenteras Harry Karlsson Fakt som, bland annat, "sedan många år golfinstruktör och första pro vid Lidingö golfklubb". Det står vidare att "denna skrift har tecknats och skrivits av två av Harrys mångåriga elever och vänner" och att "detta har skett efter Harrys anvisningar och under hans kontroll". 


Den metod som lärs ut i boken bygger på den okontroversiella grundtesen att "det är klubbhuvudet som gör arbetet" och på de mer kontroversiella principerna att slaget är ett kast (av klubbhuvudet mot bollen) och att detta kast utförs, huvudsakligen, med höger hand. 


Oavsett vad man må tycka om den svingteori som förespråkas - och den fungerar säkert alldeles utmärkt omsatt i praktik - ligger bokens största förtjänst i presentationen. Allt är lättfattligt, föredömligt kortfattat och dessutom underhållande skrivet. De fina illustrationerna beledsagar texten kongenialt och bidrar till en angnäm läsupplevelse.


Utöver instruktion i hur bollen ska slås och rullas behandlar boken golfreglerna och spelets etikett, innehåller en beskrivning av golfbanan och dess olika delar, en rad praktiska tips och råd samt en golfordlista. Allt på drygt hundra, rikt illustrerade, sidor. Boken skulle förmodligen fungera alldeles utmärkt som utbildningsmaterial än i dag, i vart fall efter en översyn av regelpartiet. Annars så kan man, som jag, nöjesläsa den.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar