onsdag 15 december 2010

Uthållig golf VII, Hur den moderna utrustningen påverkar spelet

Den utrustning som är modern nu (och som varit modern det senaste decenniet) har förändrat de förutsättningar under vilka golf spelas. På elitnivå märks detta främst genom att alla nu kan slå inte bara långt utan även högt. Drives som flyger 250 meter i luften är inte längre något extremt utan vad banorna sätts upp för när det handlar om tourtävlingar. 


Eftersom de som ytterst bestämmer över spelet tycks inta den någoot schitzofrena hållningen att det visserligen är helt i sin ordning att man nu spelar efter ändrade förutsättningar men att scorerna ändå bör vara ungefär desamma som de var förr så försöker man att på olika sätt göra banorna svårare. De medel man använder är att öka hålens  längd, att flytta hinder så att de ska vara "i spel", att ändra klippmönster och att göra greenerna och greenområdena svårare.


Vi vanliga hackare påverkas naturligtvis inte (annat än ekonomiskt) av att nya banor byggs och gamla banor byggs om  för att bli längre från backtee. Däremot påverkas alla, oavsett vilken nivå de spelar på, av att greenområdena blir tuffare och att greenerna blir hårdare, mer undulerande och snabbare. Frågan är om inte de svårigheterna, för den sk medelgolfaren, överväger att det blivit något lättare att slå bollen från tee och att transportera den mot greenen?


En vansinnig massa resurser har, med andra ord, satsats på att samtidigt göra spelet svårare och lättare. Det har blivit annorlunda men inte bättre. Och eftersom det handlar om stora pengar och om en hel industri som är beroende av att golfarna fortsätter att köpa nya klubbor i betydligt snabbare takt än vad de hinner slita ut dem så kommer - det är i alla fall min prognos - idiotin att fortsätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar