onsdag 1 december 2010

Är det någon skillnad på smitt och gjutet?

En fråga som ofta leder till heta diskussioner är om det är någon skillnad, eller snarare om man kan känna någon skillnad, på en klubba med ett smitt blad och en klubba vars blad är gjutet. De som hävdar att det är en skillnad talar om hur smidesprocessen påverkar stålets molekylära struktur och hur detta i slutänden ger ett känsligare instrument. De som menar att det inte är någon skillnad - i vart fall ingen som man kan känna - brukar hävda att det är vilket stål som använts (dvs hur hårt eller mjukt) det är och klubbhuvudets utformning som har betydelse.


Själv har jag alltid upplevt att en smidd klubba känns bättre. Känsla och ljud hänger samman. I båda fallen handlar det om vibrationer. Känslan i en golfklubba handlar om vilka vibrationer som förmedlas till händerna som håller i den och vilket ljud som förmedlas till spelarens öron.


Kolla här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar