fredag 17 augusti 2012

Back to basics

Golfreglerna är heliga. Som golfare följer man dem till punkt och pricka och accepterar med jämnmod de pliktslag man råkar ådra sig. Men man får ifrågasätta reglerna. Det tycker jag att man ska göra. Framförallt bör man ifrågasätta det rimliga i att reglerna fått ett sådant omfång och en sådan grad av komplexitet att de flesta golfare inte ens hittar i regelboken. De mer regelkunniga golfarna vet att man dessutom, för att hjälpligt behärska reglerna, även bör vara inläst på den alltmer omfattande samlingen av sk desisions.

I den debatt som utlöstes av den plikt som drabbade Carl Pettersson när han råkade rubba ett löv i ett vattenhinder har, bland andra, följande inlägg gjorts. Jag hängde upp mig på följande: >I have played this great game for over 50 years. When I started the Rules of Golf were in a pamphlet about 15 pages in length. Now the Rules are in a book 201 pages in length--and even that's not enough. Now there is also a 2-volume bound treatise called "Rules Decisions."< Den som vill kolla om påståendet om reglernas omfattning för femtio år sedan stämmer kan läsa 1956 års upplaga. 

De allra första skrivna reglerna bestod av 13 korta punkter. Dessa skulle (om sådana funnits på den tiden) ha kunnat tryckas på baksidan av ett scorekort. Naturligtvis gick det alldeles utmärkt att spela golf enligt de reglerna. Åtminstone så länge man spelade match. Men även slagspel måste, rimligen, gå att reglera på ett enklare, mer kortfattat och lättillgängligt sätt än det nuvarande. Utveckling - för våra nuvarande regler är ju produkten av en lång sådan - inte alltid detsamma som framsteg. Det bästa blir ibland det godas fiende. När reglerna är så krångliga att inte ens yrkesspelarna behärskar dem så är det naturligtvis helt orimligt att tänka sig (än mindre kräva) att hobbyspelarna ska göra det. Golfförbundet skickade förr, via klubbarna, ut regelböcker till alla golfare men det slutade man med för något decennium sedan. Man insåg förmodligen att de flesta av dessa böcker förblev olästa och detta inte på grund av golfarnas bristande intresse utan för att regelboken kommit att bli alltmer otillgänglig.

Ett förslag till en kortare och enklare regeltext är detta. Det är inte perfekt men det är i ett väsentligt avseende vida bättre än den nuvarande regelboken, nämligen i det att alla golfare kan läsa och förstå det. Det kan dessutom tryckas på ett litet kort (gärna inplastat) som man kan ha i bakfickan. Jag tror att det här är rätt väg att gå. Att försöka närma sig ursprunget. Back to basics. Det är inte bara materialutvecklingen som tillåtits skena iväg. Såväl R&A som USGA har sovit på sina poster alltför länge.

5 kommentarer:

 1. Tycker det är vettigt med färre regler som är tydliga och gör att spelet går snabbare när det inte finns frågetecken kring utgången av problemet. Är själv dålig på regelverket och har haft tre incidenter nyligen som ingen har haft koll på regelverket. Dessa är följande:

  1:a. Roslagens gk, hål 3. Jag ligger kort höger om green i slänten i ruffen. Jag väljer att grunda klubban 5cm bakom bollen vid adresseringen då bollen sitter högt i gräset och det lutar nedför bakom bollen. Jag är rädd att rubba bollens läge. I baksvingen vickar bollen till och rullar ca 5mm bakåt men stannar precis innan jag träffar bollen vid impact. Ska jag ha plikt för att ha rubbat bollens läge? Plikt för att ha spelat på boll i rörelse? Ingen plikt alls? Var spelare med singelhcp med i bollen men ingen kunde svara, så jag pliktade ett slag.

  2:a Hofors gk. En man med singelhcp bokar in sig i bollen och vi går ut. Vid några tillfällen hamnar han i ruffen. En gång stannar bollen vid en stor buske med grenar som hänger ner över och framför bollen. Helt sonika backar mannen in i busken för att ta sin stance och böjer därmed undan grenen som skymmer framför bollen. Han står därmed i busken och slår sitt slag. Ska han ha plikt för att böjr en gren och därmed ha förbättrat bollens läge, eller får han göra så för att ta sin stance? Denna regel med om att man inte får böja och bryta känns många gånger tveksam för jag ser ofta hur golfare trycker undan grenar och får bättre läge. Dock är det väl tveksamt om det är bra läge att svinga ståendes i en snårig buske.

  3:e Hofors gk. Samme man som i ovanstående exempel ligger i ett sidovattenhinder vid green. I hindret är det ca 30 cm högt gräs. Han grundar inte klubban men i baksvingen rör han det höga gräset bakom bollen och några löv, dessutom blåser det så gräset svajar så det var omöjligt att inte röra något. Efter slaget säger han att de nya reglerna inte ger plikt på detta och att han även hade haft rätt att grunda klubbam om han velat. Mannen hade singelhcp...så vad var rätt?

  Som det är nu finns det för mycket tolkningsutrymme och det är inte bra. Om det ska finnas regler måste de kunna tydas utan att det finns gråzoner kring hur de tillämpas.
  /H

  SvaraRadera
 2. 1. Ett slags plikt för att du rubbade boll i vila men sedan skulle du förstås ha återplacerat den innan du slog...
  2. Det där med om man tar sin stans på ett normalt sätt eller medvetet konstrar till det för att böja undan grenar är en bedömningsfråga som är svår att ha någon uppfattning om utan att ha sett hur det i det konkreta fallet gick till.
  3. Gräs och annat som växer får man utan plikt vidröra även i hinder. I princip får man även vidröra (men inte flytta) lösa naturföremål såsom löv. Grunda klubban får man inte.

  Problemet med reglerna (som jag ser det) är inte att de är oklara. Tvärtom blir de allt klarare i takt med att omarbetas (och växer9 och nya decisions kommer till. Problemet är att regelverket blivit så omfattande att i stort sett inga golfare behärskar dem. Vad vi behöver är inte regler som det krävs golfjurister för att hantera utan regler som alla golfare kan lära sig utantill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får jobba lite extra som golfjurist å lösa detta regelproblem åt oss andra som inte har koll. Jag tror fler skulle tex spela snabbare om spelet blev enklare ur ett regelperspektiv.
   /H

   Radera
 3. En effekt av att reglerna blivit så otillgängliga att få ens ids försöka att lära sig dem är att spelare som din "låghandicapare" kommer undan med nästan vilka påståenden som helst...

  SvaraRadera
 4. Jaha, där ser man. Man får, lärde jag mig just, inte ens vidröra lösa naturföremål i hinder. Vilket bekräftar min tes att reglerna är för komplicerade och att vi behöver enklare sådana. Om jag skulle lista vad jag tycker borde rättas till inom golfen så skulle det antagligen bli ungefär såhär:

  1. Kortare rondtider
  2. Enklare regler
  3. Matchspel det normala vid sällsksparonder
  4. Bort med titandrivers, långa putters, alltför heta bollar etc. Kort sagt åter till persimmon, smidda blad och mjuka bollar som spinner
  5. Fler bollrännetider

  SvaraRadera