torsdag 25 oktober 2012

Sant

I hypen kring TaylorMades senaste järnklubbor - RocketBladez - säger dess CEO följande: 

"King maintains that no substantial innovations have been made in the overall iron category since Ping began popularizing cavity-back irons almost 50 years ago."


Det är förvisso sant (även om man kan ha synpunkter på det där med att cavity backs var så märkvärdigt). Den som är intresserad kan jämföra uttalandet med vad som  sagts i marknadsföringen av TaylorMades alla tidigare modeller av järnklubbor och sedan dra sina egna slutsatser om hur mycket tilltro man ska sätta till vad som sägs från det hållet.


edit. Annars så kan det ju vara en bra utgångspunkt (om man vill byta järnklubbor av någon annan anledning än att de är trasiga eller uttjänta) att de är fullt up to date i ungefär ett halvsekel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar