torsdag 11 oktober 2012

1858

"One round of the links, or eighteen holes, is reckoned a match, unless otherwise stipulated."


För etthundrafemtiofyra år sedan var mycket annorlunda än vad det är idag. Internet, till exempel, fanns inte. Man hade inte ens skrivmaskiner. Men golf spelade man, i Skottland i alla fall, och hade gjort så rätt länge. Det spel man spelade avvek på flera sätt från det vi idag kallar golf. Bland annat så var artonhålsbanor sällsynta. En golfbana kunde ha fem, sju, nio, tolv, arton eller tjugotvå hål. Eller något annat antal. 1858 bestämde man sig i S:t Andrews att en rond skulle omfatta just arton hål eftersom det var det antal hål man då hade. Eller spelade, kanske man ska säga, för egentligen bestod banan av tio hål men åtta av dessa spelade man från båda hållen - in och ut - vilket innebar att man efter att ha spelat arton hål var tillbaka där man börjat.


Idag spelar man normalt inte golf i tweedkavaj. Hickoryskaft är en marginalföreteelse. Guttaperkabollen är sedan länge inget mera än en kuriositet. De klubbor dagens golfare använder har (trots regelbokens skrivning om traditionell form) endast avlägsna likheter med de klubbor som användes på artonhundratalet. Även banorna ser i många avseenden annorlunda ut än dåtidens. Idag är det vanligt med GPS, lasermätare, eldrivna golfvagnar och en massa saker som inte ens fanns på ritbordet 1858. Kort sagt så är det så mycket som är annorlunda att om Old Tom Morris skulle dyka upp på en golfbana idag så är det inte mycket han skulle känna igen.


En sak har man dock orubbligt hållit fast vid i över ett och ett halvt sekel: En rond ska omfatta arton hål. Det är, på det stora hela, obegripligt och detta särskilt eftersom trängseln på banorna ökat och speltempot avtagit så att det idag tar dubbelt så lång tid som det gjorde 1858 att spela arton hål. Hade någon idag hittat på ett spel där det tog fem timmar eller längre att spela en rond så skulle vederbörande antagligen idiotförklaras och enligt min uppfattning är det, åtminstone så länge men inte lyckas göra något verkningsfullt för att få ner rondtiderna till max tre timmar, ungefär lika begåvat att hålla fast vid artonhålsnormen. Åtminstone för spelet på klubbnivå. Vad de sysslar med på tourerna är mindre intressant. De spelarna är ju på jobbet och sex timmars arbetsdag är väl inte mycket att säga om.


Visst är det, på ett plan, trösterikt att de som bestämmer inom golfen låtit åtminstone en sak förbli som den var förr. Synd bara att de valt just rondens längd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar