söndag 27 februari 2011

Ord att ta till sig

"For when the One Great Scorer comes to mark against your name, He writes–not that you won or lost–but how you played the Game."

Orden ovan, det sannaste som någonsin skrivits om spelet, är den legendariske amerikanske sportskribenten Grantland Rice´s. Citatet används så ofta i golfsammanhang att de flesta, åtminstone de flesta golfare som känner till det, förmodligen - oreflekterat - utgår från att det direkt syftar på just golf. Ironiskt nog kommer citatet ur en dikt som handlar om det spel amerikanerna kallar för football. Det gör orden varken mindre sanna eller mindre relevanta och för min del så ser jag gärna att vi fortsätter att använda dem inom golfen. Och att vi tar dem till oss.

För ett spel som bara handlar om att vinna eller förlora är ett torftigt spel precis som en människa för vilken seger är det enda som räknas är en fattig människa. Golf kan handla bara om att vinna, bara om att få till en så låg score som möjligt och det går att spela spelet så att allt annat är underordnat detta mål. Det är inte konstigare än det är att det går att tillverka golfutrustning med det enda målet att tjäna så mycket pengar som möjligt eller att det går att driva en golfanläggning på samma premisser. Det är också möjligt att driva ett nationellt golförbund med det överordnade målet att få så många anslutna golfare som möjligt.

Det sägs ofta att pengar är roten till allt ont (vilket är ett, något förvanskat, återgivande av ett bibelställe, 1 Tim. 6:10) och det talesättet ligger det mycket i. Pengar kan, som bekant räknas. De kan också eftersträvas. Pengar är därför urtypen för ett sk kvantitativt mål. Kvantitativa mål och strävan efter att uppnå sådana leder ofta bort från det som borde vara det väsentliga och kan vålla stor skada. Det gäller, precis som Rice´s ord, i de flesta sammanhang.

Inför den säsong som snart tar sin början kan det vara bra att sätta sig en stund i lugn och ro för att tänka igenom hur man speler spelet och då menar jag inte främst om man slår för korta och sneda drives, om man brukar duffa sina chippar eller är mer eller mindre oduglig på greenerna. Nej, det handlar om hur man förhåller sig till spelet och allt vad det innehåller. Ta vara på det denna sommar. Tänk på hur du spelar spelet mer än på vad din score blir eller vilken siffra som står på ditt handicapkort (eller i GIT:en).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar