fredag 1 februari 2013

Vad f*n är hjorthornsspray?

Vijay Singh har visserligen haft en mycket framgångsrik karriär men skuggan av en gammal skandal har, åtminstone i mångas ögon, alltid fördunklat densamma. Golfen är, på gott och ont, en sport med nolltolerans mot fusk. På gott därför att allt fusk förstör spelet. På ont därför att en tillfällig obetänksamhet, ett irrationellt beslut i en pressad situation, kan omintetgöra en hel karriär. Därför är det inte bara trist utan fullkomligt obegripligt att karl´n nu blivit påkommen med att använda en "otillåten substans". 

Det är bara att instämma i Bubba Watsons kommentar: " … I think we should check people for mental problems if they're taking deer antler spray. That's kind of weird."

BTW, vad är hjorthornsspray? Hjorthornssalt vet jag vad det är men hjorthornsspray? Som sagt, fullkomligt obegripligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar