onsdag 29 juni 2011

Utveckling - på gott eller ont

Det är inte bara förutsättningarna för själva spelet som förändrats så att det knappt står att känna igen längre. Det är också alldeles för många som tjänar alldeles för mycket pengar på spelet. Golfen har förvandlats från en sport och gentlemannamässig fritidssysselsättning till en global industri. Det handlar nu om så stora ekonomiska intressen att det, oundvikligen, är marknadsmässiga och ekonomiska överväganden snarare än omsorg om spelet och dess integritet som styr. Det är tråkigt, men man kan naturligtvis välja att ställa sig vid sidan av. att, som en slags civil olydnad, av eget val spela spelet som det var innan allt gick överstyr och utan att kasta in alltför stora sedelbuntar i Den Nya Golfen. I Sverige arbetar man från förbundshåll mycket på att hamra in begreppet Det Nya Golfsverige. Dessvärre verkar det arbetet ligga helt i linje med den ovan beskrivna utvecklingen och handla mer om kvantitiv tillväxt än om kvalitetsarbete i egentlig mening. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar